Iharinkosken Kyläyhdistys ry

Iharinkosken kyläyhdistys ry
Perustettu v. 2001

Myllytorppa Toimintasääntöjensä mukaisesti Iharinkosken Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueensa asukkaiden virkistystoimintaa, yhteistyötä, omatoimisuutta, alueensa elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana.

Toiminta-ajatustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä erilaisia tapahtumia ja huolehtimalla Kangasalan kaupungilta vuokratun Myllytorpan ylläpidosta sekä osallistumalla lähialueiden ympäristön hoitoon.

Yhdistyksen toimintasäännöt.

Sähköposti: ihari@ihari.fi

Osoite: Pohjalahdentie 23 36520 Raikku